Благословом Његовог Преосвештенства Епископа нишког Господина Арсенија 

На основу Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, 88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020, 129/2021.) 

КАТИХЕТСКИ ОДБОР 
ПРАВОСЛАВНЕ ЕПАРХИЈЕ НИШКЕ 

расписује 
КОНКУРС 
 
 за формирање јединствене листе наставника Православног катихизиса Православне Епархије нишке за школску 2024/25. годину.  

1)    На конкурс се може јавити лице које поред општих услова Закона о Раду, испуњава и следеће посебне услове: 

I)    Нови кандидати:

•    да је предложени кандидат држављанин Републике Србије; 
•    да канонски припада Православној Епархији нишкој;
•    да је стални и активни члан литургијске заједнице своје парохијске Цркве; 
•    да је дипломирао на Богословском факултету Српске православне Цркве (до 10. септембра 2005. године), односно да је носилац академског звања дипломирани теолог-мастер на Православном богословском факултету (после 10. септембра 2005. године);
•     да је завршио први степен студија на Православном Богословском факултету (студије обима 240 ЕСПБ)

II)     Активни вероучитељи:  

•    да је стални и активни члан литургијске заједнице своје парохијске Цркве; 
•     да је стекао академско звање дипломираног мастер педагога, учитеља, филозофа, историчара (могу бити прихваћене и дипломе других факултета студија другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине или одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука, или на основним студијама које су уређивали прописи о високом образовању до 10. септембра 2005.г.) 

  • Активни вероучитељи који поседују богословско образовање (доктор богословских наука, дипломирани теолог – мастер, као и први степен студија обима 240 и 180 ЕСПБ), вероучитељи који су положили све диференцијалне испите или су већ на мастер студијама богословског факултета, као и лица са дипломом богословског факултета са резервне листе није потребно да конкуришу. Потребно је да доставе:
    а) годишњи извештај о раду;
    б) активни вероучитељи који су у претходној академској години дипломирали на мастер студијама, потребно је да доставе оверену копију дипломе или уверење о дипломирању. Они који су и даље на мастер студијама богословског факултета, потребно је да доставе уверење о положеним испитима.
  • в) молба Епископу за именовање (важи само за лица са резервне листе) 
  • Активни вероучитељи из ставке II који не поседују богословско образовање, а још увек полажу диференцијалне испите или исте нису ни уписали   на богословском факултету,  потребно је да конкуришу,  са конкурсном документацијом под ставком активни вероучитељи.
  • Они вероучитељи који су били на резервној листи, а у међувремену су стекли диплому богословског факултета, потребно је да конкуришу као нови кандидати са конкурсном докуметацијом под ставком нови кандидати. 
  • Вероучитељи који су у току школске 2023/24. били на резервној листи за замене, (који не испуњавају услове прописане 140. чланом Закона о основама система образовања и васпитања) а поседују средње или средње богословско образовање, могу конкурисати, с тим што ће у предстојећој школској години бити на резервној  листи само за замене у основним школама, односно ако  не постоји нити један други начин да на место наставника буде упућено лице са одговарајућом стручном спремом. Потребно је доставити попуњену пријаву на конкурс. 


2)    Неопходна конкурсна документација:

I)    Нови кандидати  

•    очитана лична карта;
•    оверена копија дипломе или уверења о дипломирању
•    молба Епископу за именовање преузми образац 
•     биографија (CV) откуцана на рачунару и својеручно потписана  
•    две фотографије 5x5 cm 
•    својеручно потписана пријава на конкурс  преузми образац 
•    потврда парохијског свештеника о владању и учествовању у богослужбеном животу парохије преузми образац
•    лекарско уверење за рад у просвети

II)    Активни вероучитељи:  

•    својеручно потписана пријава на конкурс преузми образац 
•    молба Епископу за именовање преузми образац
•    извештај о раду у претходној школској години 


3)    Нови кандидати своју уредно припремљену документацију достављају преко парохијског свештеника и архијерејског намесника; 
4)    Активни вероучитељи потребну документацију шаљу на мејл Катихетског одбора Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. или на адресу: Катихетски одбор Православне Епархије нишке, Епископска 3, 18000 НИШ; 
5)    О датуму одржавања интервјуа са Његовим Преосвештенством Епископом нишким Господином Арсенијем, нови кандидати ће бити благовремено обавештени. 
6)    Конкурс траје до 15. јуна 2024. године 

НАПОМЕНА: Сва конкурсна документација мора бити послата комплетно и одједном, а било какво парцијално слање није валидно. Документација послата са закашњењем неће бити разматрана. 

 

                                                                            У Нишу,                                                                                                               Катихетски одбор
                                                                       31. 05. 2024. г.                                                                                              Православне Епархије нишке