У вези са објавама појединих медија о наводној крађи црквене шуме у селу Барје, обавештавамо заинтересовану јавност следеће:

Православна Епархија нишка, као савестан и одговоран власник свих црквених и манастирских шума које се налазе у њеном саставу, предузела је све кораке како би се све површине под шумом идентификовале и обележиле на терену. Након тог врло захтевног и обимног посла израђене су и шумске основе за све шуме које су у њеном власништву, са детаљним премером затеченог стања и плановима даљег газдовања и унапређења истих. Епархија нишка је, такође, у складу са Законом о шумама и позитивним прописима из те области обезбедила своје дозначне, отпремне и контролне жигове, као и прописане отпремнице које прате робу у транспорту, а на тим пословима упослила инжењера шумарства и шумарског техничара за рад у Служби за газдовање црквеним и манастирским шумама.

Епархијски управни одбор Православне Епархије нишке сваке године, а тако и за 2022. годину, усвојио је План газдовања својим шумама у коме су табеларно приказана сва одељења и одсеци из шумских основа у којима ће се током године вршити радови на њеном коришћењу и нези. Тако је било и са шумом у селу Барје за текућу годину. Планом сече је била предвиђена проредна сеча стабала у околини храма који се налази у шуми, а посечена стабла су била предвиђена за потребе грејања парохијског дома. Након усвајања Плана газдовања за 2022. годину, Служба за газдовање шумама - шумарски инжењер Епархије нишке извршио је обележавање стабала на терену која се могу посећи и израдио прописани документ са свим детаљима поступања и начином реализације посечене дрвне масе. У шуми је дозначено 16.2 м3 стабала која су доспела за сечу. Тек тада се приступило сечи обележених стабала уз надзор епархијског шумарског техничара. Радници који су били ангажовани на сечи дозначених стабала су посекли 10,5 м3 и припремили их за даљи транспорт. Шумарски техничар је био присутан и током утовара посечених стабала у возила. Том приликом је издао и отпремницу која треба да прати дрво у транспорту, а дрво обележио отпремним жигом, који је такође добијен одлуком надлежних државних органа и чији се отисак види и на документу и на дрвету ради идентификације товара.

Након пријаве од стране групе грађана из села Барје да је дошло до "бесправне сече и крађе дрвета од стране свештеника", већина присутних грађана, свештеник и шумарски техничар су приведени у станицу полиције у Вучју, где их је саслушао јавни тужилац из Лесковца. Исти је, након прегледа документације презентоване од стране Службе за газдовање шумама Епархије нишке и саслушања свих приведених, упутио свештеника Братислава Мијалковића и шумарског техничара Душана Ивановића да наставе са започетим послом, јер се исти одвијао у складу са позитивним законским прописима, без злоупотреба, и наложио да се дрва одвезу до парохијског дома. Грађани су том приликом упозорени да не ометају започети посао. Али, самовоља и бахато понашање групе грађана, која неоправдано својата црквену имовину као своју, себи су дали за право да о црквеној шуми у селу Барје одлучују иако нису њени власници. Таквим понашањем довели су до непријатне ситуације и неоснованих медијских напада.

Православна Епархија нишка се не усуђује да ради било какве послове у шуми који су мимо закона, а поготову не да то допусти својим свештеницима. Молимо грађане да се понашају у складу са законом и не нарушавају свој углед, а поготово не углед Цркве и институција изношењем неистина без претходне провере.


Епархијски управни одбор Православне Епархије нишке