vds naslovna

Верско добротворно старатељство основано је благословом Епископа нишког ГГ Јована при храму Светог Пантелејмона у Нишу крајем 2013.године , са намером да пружи помоћ и потпору Духовне и материјалне природе , пре свега деци , али и одраслима у стању потреба , када их самостално из разлога болести, инвалидитета, или какве друге духовне или физичке онемогућености не могу остварити, али и да пружи подршку развоју талентованих , кроз развој секција за музику , ликовну и примењену уметност, занатство, глуму и неговање културне традиције српског народа ( српски језик и ћирилица, краснопис..), предавања, организовање семинара, радионица и приредаба са циљем упознавања јавности о значају Града Ниша у развоју српске културе, духовности, државности, народног стваралаштва, и све то кроз многе векове попстојања нашега града. Желимо да се укључимо у анализу и решавање проблема данашњице кроз подучавање, очување и практиковање екологије са заштитом животне средине, математике, страних језика, употребе компјутера и савремене технологије у савременом учењу, као и кроз конкретна деловања породичног саветовалишта, правне помоћи, повезивање са локалним институцијама ( библиотекама, заводима, канцеларијама, јединицама локалне самоуправе и невладиним организацијама и удружењима грађана), како бисмо заједничким напорима унапредили квалитет живота наших суграђана. У циљу реализације овако обимних активности окупили бисмо велики број сарадника из разних области, који ће који ће својим волонтерским радом помоћи реализацију нашег Програма и постизању унапред постављених циљева Програма.

Religious Charity Trusteeship of Nish Orthodox Diocese was found by Blessing of His Grace Bishop of Nish Jovan to work in the Church of St Panteleimon at the end of the year 2013. , with the intention to provide help and support of the spiritual and material character, first of all to children, but also to adults in need in the situations when they can not help them selves for the reason they are seek, disabled , or they have other spiritual, mental or physical disabilities . On the other hand, RCT has the aim to help and support to talented persons trough musical section,art and applied art, kraft, acting, and practicing cultural tradition of Serbian nacionality (S erbian language, literature and cirilic letters, calligraphy…), lectures, organizing the seminars, workshops and cultural events with the aim to make more visible importance of the City Of Nis in development of Serbian culture, art, spiritual values, history of Serbian state, folk culture to public, and all that trough many centuries of its life. On the other hand , the fact is that we are active factor of modern life, and we have desire and obligation to take part in analysis and nowadays problem solving trough coaching, practicing of ecology and environmental protection , math, foreign languages, computer uses and practicing of modern technologies in the learning process, and concrete actions of family counseling as well as legal aid, connections and relations with local community and institutions ( libraries, offices, local governments, NGOs, and other modes of social organization), with the unique target to improve life quality to our neighbors and all citizens. All those ideas and activities can be done only with the help of our volunteers, which are all proven in their professions, and they support our activities and Program in all.