ЦРКВА СВЕТОГ ИЛИЈЕ У ЈАГЛИЧЈУ

 


SvIlijaJaglinjeЦрква Св. Илије саграђена је 1883. године. Зидана је од бондрука као скромна једнобродна сеоска црква са отвореним дрвеним тремом на западној страни. Јужни и северни зид су касетно украшени. У лунети изнад улаза на западној фасади је представа св. Илије, док је унутрашњост цркве само
на појединим местима осликана.

SvIlijaJaglinje1Једноставна дрвена конструкција иконостаса је обојена и украшена сликаним медаљонима са попрсјима светитеља у биљном окружењу. Црква је обновљена 2010. године.


Литература: Документација Завода за заштиту споменика културе Ниш.

Преузето из књиге "Манастири и цркве јужне и источне Србије"