ЦРКВА СВ. НИКОЛA У ДОЊЕМ ДРАГОВЉУ

 

SvNikolaDonjeDragovljeЦрква Св. Николе налази се у области Заплања у селу Доње Драговље. Саграђена је у XVII веку као издужена једнобродна грађевина са споља осмостраном апсидом и припратом на западној страни. Западни зид наоса једног тренутка је порушен и од њега су остали трагови у виду наспрамних пиластра лучно повезаних. Засведена је полуобличастим сводом ослоњен на прислоњене луке и препоривена кровом на две воде, док је полукалота апсиде покривена каменим плочама.

SvNikolaDonjeDragovlje1Подстрешје чине профилисани камени блокови који леже на дворедном венцу од „на зуб“ ређаних опека. На западној фасади изнад улаза су две нише. Највећи део старог живописа из XVII века, скрива нанос кречног малтера прожет кучином који је послужио као подлога за поновно осликавање темпером и уљем, док је над јеним делом живописа обављен ретуш.

SvNikolaDonjeDragovlje2То се догодило 1868. године, што је забележено изнад улазних врата. Од старог сликарства препознају се стојеће фигуре Св. Сава, Св. Зосим причешћује Марију Египатску, затим свети ратници, надвишени медаљонима са попсјима светитеља.

SvNikolaDonjeDragovlje3 Првој зони припада и занимљив натпис на северном пиластру који се чита усправно. На источном зиду су: Богородица шира од небеса, Причешће апостола, Поклоњење Христу Агнецу, у проскомидији Imago pietatis. Живопис је радила сигурна рука чији је коректан цртеж изведен крупним замасима четкице.

SvNikolaDonjeDragovlje4Сликарство цркве Св. Николе својим ликовним особеостима са уздиже изнад уобичајеног сеоског рутенерства прве половине XVII века. Конзерваторске интервенције вршене су почев од 1976.

Литература: Заштита споменика културе нишког, јужноморавског и тимочког региона, Ниш 1983, бр. 40; М. Ракоција, Извештај о обиласку цркве Св. Николе у Доњем Драговљу, Документација Завода за заштиту споменика културе Ниш.


Преузето из књиге "Манастири и цркве јужне и источне Србије"