Час екологије

ekologijaПосле физичког васпитања деца су прешла на нове креативне задатке са својом наставницом а уз асистенцију наставнице еколологије госпђе Весне Томић деца су добила и информације о значају чувања наше средине.
222